ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
Saturday, Jun 23, 2018
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์สุขภาวะทางจิต

 

          ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในทุกสาขากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทย รวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

          ปัจจุบัน ศูนย์สุขภาวะทางจิต เปิดให้บริการโดยนักจิตวิทยาประจำและคณาจารย์ของคณะจิตวิทยา ณ ชั้น 5 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ โดยมีเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 น. – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)


ประกาศวันหยุดศูนย์สุขภาวะทางจิต2018-02-26

 ประกาศวันหยุดศูนย์สุขภาวะทางจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 More...
Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.